Om ni som medlem önskar framföra något eller ta upp en fråga är ni välkomna att höra av er och delta i början på något av styrelsemötena.

Styrelsen har normalt ett möte i månaden med undantag för juli.