Andrahandsuthyrning

Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. För att det ska vara tillåtet att hyra ut lägenheten behöver du alltid ha styrelsens medgivande. 

Andrahandsuthyrningar tillåts vanligtvis när det finns giltiga skäl att hyra ut sin bostadsrätt. När du vill hyra ut ska en ansökan skickas till styrelsen i god tid innan uthyrningen är tänkt att starta. Om styrelsen skulle neka din ansökan kan du vända dig till Hyresnämnden för att få din ansökan prövad där. Om Hyresnämnden ger dig rätt får du hyra ut din bostad baserat på detta beslut.

I vår förening använder styrelsen Fastighetsägarnas riktlinjer angående andrahandsupplåtelser som stöd vid behandling av en ansökan om andrahandsuthyrning.

Observera att du som medlem gentemot föreningen ansvarar för din andrahandshyresgäst och att andrahandshyresgästen känner till föreningens ordningsregler och tillgodogör sig information och aktuella utskick från föreningen.

 

Uthyrningstid

Det vanligaste är att man får hyra ut periodvis, i sex månader eller ett år. Detta kan sedan förlängas.

 

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning

  • Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

  • Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

  • Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

  • Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand och styrelsen kan tillåta uthyrning av andra skäl än de som är nämnda.

 

Ej giltiga skäl

Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa så godtas inte alla skäl. Till exempel är det inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt. Det är heller inte tillåtet att hyra ut via Airbnb eller liknande tjänster.

 

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Detta finns skrivet i vår förenings stadgar. Se stadgarna för belopp.

 

Ansvar för betalning och skötsamhet

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det är bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.

 

Otillåten andrahandsuthyrning

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din bostadsrättsförening är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

 

Ansökan

Ansökan ska skickas till styrelsen. Styrelsen behandlar ansökan på nästkommande möte.

En mall för ansökan kan du ladda ner. Klicka på länken nedan för att komma till mallen som tillhandahålls av Fastighetsägarna. 

 

 

Dokument

Icon representing an icon       

Länk till mall för ansökan om andrahandsuthyrning