För uppsättande av markiser måste medlem ingå ett avtal med föreningen.

Då intresse funnits från medlemmar om att sätta upp markiser har styrelsen tagit fram ett markisavtal. För fasaden ansvarar föreningen och ingrepp i fasad kräver alltid styrelsens godkännande. Uppsättande av markis regleras därför i ett avtal mellan medlem och förening.

Kortfattat kan man säga att uppsättande av markis måste ske fackmannamässigt, i en av föreningen bestämd kulör och endast får ske över balkong. Avtalet i sin helhet finns nedan.

Den kulör som styrelsen tagit fram är en beige variant med kulör "Sandatex Markisväv 102"

1-Markisavtal Brf Signalisten nr 3.pdf