Nyckel till gemensamma utrymmen i fastigheten har kvitterats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare. Du ska därmed få dina exemplar av denna nyckel av den du köpt din bostadsrätt i samband med tillträde. 

Behöver du en extra nyckel kostar det för närvarande 255 kronor per nyckel, vilket är självkostnadspris. Kontakta styrelsen som hjälper dig.