Stadgar Brf Signalisten nr 3.pdf

 

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa föreningens stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem.