Renovera eller bygga om

Att vi underhåller våra lägenheter gagnar oss alla i föreningen och är därför något vi välkomnar. Det finns dock några saker vi som medlemmar behöver tänka på innan vi börjar renovera eller bygga om. 

Läs vidare för vad som gäller i vår förening. Känner du dig tveksam kring vad som gäller just din renovering, är du alltid välkommen att höra av dig till styrelsen. 

Visa hänsyn till grannarna

Visa hänsyn till dina grannar när du genomför en ombyggnad. Använder du hantverkare, så skall arbetstiden vara förlagd till vardagar mellan 08.00 och 17.00. Genomför du någon mindre ombyggnad själv, så får du även göra det på helger och tidiga kvällar. Men tänk på grannarna, som även bör informeras. Om arbetet är omfattande och innebär innebär oljud eller annat som påverkar grannarna - sätt upp en lapp på anslagstavlan i entrén en vecka innan arbetet sätter igång.

Du behöver informera styrelsen och be om godkännande när ombyggnaden avser: 

  • ingrepp i en bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Blankett att fylla i och skicka till styrelsen - klicka här . Informera/be om godkännande hos styrelsen i god tid innan arbetet startar.

Detta får du inte göra:

  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor (mer information längre ned här på hemsidan om varför detta inte fungerar eller är tillåtet)
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

Arbete i våtutrymmen/wc/kök måste följa branschstandard

Arbetet i ett våtutrymme/wc/kök måste följa branschstandard. Dels för att förebygga vattenskador och att våra stammar i huset ska fortsätta fungera väl, men även för att försäkringen ska gälla, om olyckan trots allt är framme. Arbetet måste leva upp till följande branschkrav:

  • Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, som finns att läsa på www.bkr.se
  • Branschregler för Säker Vatteninstallation som finns att läsa på www.sakervatten.se

Gas och elarbete

Allt arbete med gas måste utföras av certifierad gasspecialist. Alla arbeten med el måste utföras av behörig elektriker.

Fackmannamässigt utfört arbete

Arbete i våtutrymme/wc/kök, elarbeten och arbete med gas måste vara fackmannamässigt utfört av behörig alternativt auktoriserad fackman. Behöriga alternativt auktoriserade företag finner ni på:

Städning

Du som bygger om ansvarar för att fortlöpande städning av allmänna utrymmen utförs. Verktyg och byggmaterial skall hållas undan från allmänna utrymmen. Trottoar utanför städas från nedsmutsning förorsakad av entreprenaden. Rivningsmaterial i ex vis Big Bag utanför entrén skall inte ligga längre än nödvändigt och med fördel tas bort med regelbundenhet under entreprenadtiden. 

Skydda våra gemensamma utrymmen

För att undvika skador på golv, väggar och snickerier i trapphuset, hissen och entrén ansvarar du för att se till att dessa skyddas under ombyggnadstiden.  

Viktigt angående köksfläktar 

Det är inte är tillåtet att koppla motordrivna fläktar till husets ventilationssystem på grund av att de trycker begagnad luft till utlufts-kanalen med för högt tryck. Effekten blir att luften trycks ut hos grannarna, ofta med köksos som de inte har bett om. 

Du som eventuellt har en i din lägenhet måste återställa det på egen bekostnad, även om den var där när du flyttade in. Om det satt en motordriven fläkt i köket, kopplad till ventilationen, när du köpte din lägenhet så har du också fått med dig ansvaret gentemot föreningen för att ta bort den. Om du tycker att du fått bristfällig information från din säljare får du i din tur rikta ersättningskrav mot vederbörande. Du är fortfarande skyldig gentemot föreningen att snarast ta bort den på egen bekostnad. 

De enda tillåtna motorfläktarna är sådana som skickar tillbaka luften i den egna lägenheten, vanligtvis förstås efter ett reningssteg. De kallas ofta för kolfilterfläktar, men notera att de alltså inte får kopplas direkt till husets utluftssystem hur mycket kolfilter de än har. Det är lufttrycket, inte osets innehåll, som är boven i det sammanhanget.

Tack på förhand för att du hjälper till att renovera med omsorg om vår gemensamma fastighet!

Mvh Styrelsen