Att bo i en bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. Alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja, att vårt hus med omgivande trädgård ser snyggt och välskött ut. Vidare slipper föreningen då onödiga kostnader och våra lägenheter får ett högre värde. 

För medlemmar i vår Bostadsrättsförening gäller Svea rikes lag, Bostadsrättslagen(BRL), föreningens stadgar, samt dessa ABC-trivselregler.

 

Allmän info

Brf Signalisten nr 3 bildades 1943 i föreningens då nybyggda hus. Föreningen består 2019 av 39 lägenheter, varav 38 bostadsrätter och en hyreslägenhet.

 

Avgift

Avgiften till föreningen betalas in månadsvis. Avier (papper) skickas ut av vår ekonomiska förvaltare Nabo, alternativt digital faktura eller autogiro via din bank. I avgiften ingår värme, vatten samt sedan 2016 bredband.

 

Avlopp

Det är mycket viktigt att du/ni inte häller ut fett i någon form i köksavloppet. Fett, i olika former, framför allt olja, bildar lätt proppar i avloppssystemet, ofta med tvärstopp som följd. Föreningen har haft ett par stopp i gemensamma avloppsledningar i källaren, som har kostat stora pengar. Häll gärna propplösare (läs noga instruktionerna) i diskhon för att lösa upp fett (spola gärna hett vatten då och då).

 

Balkong

Du får grilla på balkongen om du/ni har gas- eller elgrill (men ej kolgrill) och inte stör grannarna. Rökning på balkongen undanbedes ur brandsäkerhetssynpunkt och för att störande rök inte ska hamna hos din granne.

 

Barnvagnar

Av säkerhetsskäl (brand & utrymning) får barnvagnar ej stå i trapphus eller entré.

 

Bokhylla

Det finns en bok(bytar)hylla i trapphuset på källarplanet. Välkommen att bidra, botanisera, låna och/eller byta.

 

Cyklar

Det finns ett cykelrum i källaren samt cykelställ på gaveln av huset. Lås ej fast cyklar mot staket eller räcke eftersom färgen skavs av och det rostar.

 

Elcentral

Elcentralen finns i låst rum i källaren. Där finns en elmätare till varje lägenhet. Om din elektriker behöver komma in där kontakta styrelsen i god tid för tillgång.

 

Entré

Håll alltid båda entrédörrarna stängda och låt entréplanet vara rent, snyggt och välkomnande. Vattna gärna blommorna vid behov.

 

Föreningsstämma

Föreningsstämma (årsmöte) skall enligt föreningens stadgar hållas senast sista juni varje år.

 

Förråd

Det finns ett vinds- & källarförråd till varje lägenhet. Vinds- & källargångar skall hållas tomma, rena och städas vid behov.

 

Förslagslåda

En förslags- & brevlåda finns i entrén.

 

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Nabo och den tekniska förvaltningen sköts av styrelsen.

 

Grovsopor

Föreningen har inget grovsoprum. Två gånger per år (i samband med Trädgårds- & Städdag) ställs det upp en container på gatan utanför vårt hus där grovsopor kan slängas. Fram tills dess förvarar du grovsoporna i ditt förråd alt. transporterar du själv dina grovsopor till återvinningscentral.

Obs att elektronikavfall samt miljöfarligt avfall (t.ex. färg) inte får slängas i containern.

 

Hushållssopor

Föreningen har en egen låst behållare för hushållssopor mot vändplanen på Svedbergsplan. Du behöver nyckel (samma nyckel till allt) för att öppna luckorna till behållaren.  Observera att behållaren är endast till för hushållssopor, i väl ihopknutna plastpåsar.

 

Gårdssysslor

Varje medlem har en gårdssysslovecka, se anslagstavlan i entrén. I sysslorna ingår, beroende av årstid t.ex. snöskottning, sandning, gräsklippning och vattning.

Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan utföra din sysslovecka, så byt vecka med en granne. Redskap finns i källaren.

 

Hiss

Var rädd om hissens interiör. Väggar och golv skall täckas för vid t.ex. förflyttning av stora föremål och vid in-& utflytt. Skada som förorsakas vid transport i hissen skall anmälas direkt till styrelsen. Skadorna bekostas av medlemmen. Tryck gärna ned hissen, så att den står på entréplan.

 

Hobbyrum

Ett litet hobbyrum/snickarrum finns i källaren för enklare arbeten som snickra, borra, måla etc. Kom ihåg att alltid plocka bort och städa ordentligt i hela rummet efter dig.

 

Internet och tv

Internet via fiber ingår i medlemsavgiften och tillhandahålls av Stockholms stadsnät. Tv beställs och bekostas av den enskilde medlemmen.

 

Lokalvård

Entré och trapphus städas en gång per vecka under november-mars och en gång varannan vecka under resten av året. Lokalvården sköts av externt företag. Inga grovsopor eller andra sopor får ställas i trapphus eller entré.

 

Matavfall

Föreningen har en egen låst behållare för matavfall på gräsplanen på Svedbergsplan. Du behöver nyckel (samma nyckel till allt) för att öppna luckorna till behållaren. Behållaren är bara till för matavfall. Påsar för matavfall tillhandahålls av föreningen, men man kan också med fördel använda papperspåsar för frukt och grönsaker ifrån livsmedelsaffärer. På det viset bidrar vi både till miljön och att minska BRF:s administration för nya beställningar. 

 

Namnskyltar

Bokstäver till lägenhetsdörrarnas namnskyltar får den nyinflyttade av styrelsen, som också uppdaterar namntavlan i entrén. Gamla bokstäver lämnas i brevlådan i entrén.

 

Nycklar

Nycklar och ev. låsbyte till din dörr ansvarar du själv för. Föreningen har inga extranycklar eller huvudnyckel.

En och samma nyckel går till alla gemensamma utrymmen i huset; ingång till vinds-& och källarförråd, cykelförråd, tvättstuga, terrass, entrédörr, behållare till hushållssopor och behållare till matavfall. Dessa nycklar är kopieringsskyddade, önskas extra nyckel, kontakta styrelsen. Kostnad är för närvarande 250:-/nyckel.

 

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Se www.stockolm.se/boendeparkering för boendeparkering. Obs att inga bilar får stå parkerade i området framför vår sopbehållare, området hör till vändzonen (= böter).

 

Rökning

Rökning bör undvikas på takterrassen och/eller övriga gemensamma utrymmen p.g.a brandsäkerhetsaspekter och allmän trivsel. Utanför entrén är rökning inte tillåten inom 8 meter p.g.a. friskluftsintag till huset som sitter vid sidan av entrén. Släng inga fimpar på uppfarten eller från balkongerna, det är vi som måste städa.

 

Stadgar

Stadgarna finns att tillgå här på hemsidan. Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa föreningens stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem.

 

Säkerhetsdörr

Om du vill ha en säkerhetsdörr till din lägenhet beställer och betalar medlemmen det själv. Monteras av fackman. Ta kontakt med styrelsen för rådgivning av val av dörr.

 

Säkerhet och ansvar

Håll dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphus och andra gemensamma utrymmen fria från föremål. Detta skapar även trivsel samt underlättar för lokalvårdare att utföra sina sysslor.   

 

Takterrass

Terrassen är till för föreningens medlemmar. Terrassen bokas via ”boenderegistret.se” (samma som för tvättstugan). Bokning kan göras på två tider - mellan 9.00-17.00 och 17.00-23.00

På terrassen finns bord, stolar och fåtöljer. Det finns extra bord och stolar i förråd i anslutning till terrassen. Det finns även en kolgrill. Grillen bör ej tändas med tändvätska. Tänk på att stänga dörren till terrassen för att inte störa dina grannar med ljud och os. 

Grillen skall rengöras efter användandet, terrassmöbler ställas i ordning, dynor tas in osv. Alla sopor tar var och en med sig.

Observera! Av brandsäkerhetssynpunkt får det vara max 24 personer samtidigt på terrassen och i trapphuset innanför. Observera att det är ett absolut max! Av samma skäl bör rökning undvikas på terrassen.

 

Trädgård

Vår trädgård sköts av föreningen och dess medlemmar. Vi hjälps alla åt på trädgårdsdagarna (se nedan) och på gårdssyssloveckorna.

 

Trädgårds-& städdag 

Föreningen har två trädgårds-& städdagar per år, då minst en person per lägenhet förväntas deltaga. Dagarna är oftast en söndag, mellan ca klockan 10-13, och vanligtvis i april och oktober.

Efter att arbetet är klart tänder vi grillen och bjuder på något ätbart. Anslag om dessa dagar sätts upp i entrén och annonseras här på hemsidan.

 

Trädgårdsgrupp

Föreningen har en trädgårdsgrupp, som bland annat har hand om planering och inköp av säsongens växter och tillbehör.

Trädgårdsgruppen anordnar även regelbundna skötselkvällar, framför allt under vår och försommar. Är du intresserad av att vara med i gruppen kontakta Lena Jönsson.

 

Tvättstuga

Tvättstuga finns på källarplanet. Det finns tre tvättmaskiner (varav två bokningsbara), ett torkrum, en torktumlare, två torkskåp (ett bokningsbart) och en mangel. Tvättstugan bokas via ”boenderegistret.se” (samma som för terrassen)

Ett tvättpass är tre timmar. Om tvättstugan är outnyttjad efter 30 minuter in på tvättiden har annan medlem rätt att ta över tiden.

Maskinerna är timer-styrda. Användningstiden är begränsad till start ca 7.00 och avstängning ca 22.00 (tiden justeras automatiskt för sommartid). 

Visa hänsyn till den som kommer efter dig och gör rent maskiner och golv efter dig. Mer information finns på anslagstavlan vid ingången. Vid fel på maskiner eller annat informera kontaktperson, namn finns angivet på infotavlan.

Toaletten som finns i tvättstugan är i första hand till för våra lokalvårdare och hantverkare som utför arbete åt föreningen. 

 

Valberedning

Vill du engagera dig i styrelsen (eller utföra andra sysslor i föreningen) så kontakta vår valberedning i god tid innan årsstämman. Vilka som utgör den aktuella valberedningen står i den senaste Årsredovisningen.

 

Ventilation

Föreningen har central mekanisk frånluft med ett aggregat placerat på taket. Detta drar ut luften ur kök och badrum och skapar luftväxling. Ingen köksfläkt får kopplas på kanalen utan endast fläkt av typen kolfilter eller liknande får användas. Ventiler i lägenheterna måste vara öppna för att ventilationen i huset ska fungera. Om någon av inluftsventilerna är stängd fungerar inte ventilationen optimalt. 

 

Återvinning

Återvinningsstationer finns en på Rålambsvägen och en på Wennerbergsgatan, på bekvämt gångavstånd. Där kan lämnas: tidningar, kartong, plast, glas, metall samt batterier.

Grovsopor, elektronikskrot samt miljöfarligt avfall (bland annat färg) lämnas till kommunala återvinningsstationer. Närmaste finns i Bromma, hitom flygfältet. Elektronikskrot samt miljöfarligt avfall kan även lämnas på Preems station på Norr Mälarstrand.

Mobila Miljöbilen kommer några gånger/kvällar varje höst och vår. Plats: Hörnan Rålambsvägen 20/Konradsbergsgatan

 

Överlåtelse av lägenhet 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid försäljning och överlåtelse av din lägenhet. Se till att din mäklare tar kontakt med styrelsen i god tid. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.

Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till föreningens ekonomiska förvaltare.

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta styrelsen!